Intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn twee soorten motivatie. Ze hebben verschillende effecten op het gedrag van een persoon. Het is belangrijk om de verschillen tussen dit soort motivaties te begrijpen, zodat je beter weet hoe je mensen kunt motiveren.

Veel mensen geloven dat extrinsieke motivatoren effectiever zijn dan intrinsieke, omdat het voor hen gemakkelijker is om de voordelen van die beloningssystemen te zien. Er zijn echter aanwijzingen dat intrinsieke motivatie een hoger niveau van zelfbeschikking heeft en effectiever is gebleken in het verhogen van prestaties en prestaties over een langere periode. Hier zijn enkele redenen waarom intrinsieke motivaties de voorkeur moeten krijgen boven extrinsieke motivaties bij het kiezen van een motiverende strategie.

Wat is intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is het verlangen om iets te doen omdat het inherent interessant, bevredigend of plezierig is. Het wordt vaak ‘doen omwille van zichzelf’ genoemd.

Intrinsieke motivatie is gerelateerd aan het plezier van de taak zelf, terwijl extrinsieke motivatie gerelateerd is aan de beloning of straf die aan de taak is gekoppeld.

Er zijn veel theorieën over hoe intrinsieke motivatie zich ontwikkelt. Er zijn aanwijzingen dat zowel beloningen als meesterschap belangrijke determinanten zijn van intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie blijkt een hoger niveau van zelfbeschikking te hebben en het is aangetoond dat het effectiever is in het verhogen van prestaties en prestaties over een langere periode.

Extrinsieke motivatie, aan de andere kant, is gerelateerd aan de beloning of straf die aan de taak is gekoppeld. Extrinsieke motivatie wordt vaak ‘doen voor iets anders’ genoemd.

Extrinsieke motivatoren zijn niet altijd effectief omdat ze gebaseerd zijn op manipulaties van de gevoelens van anderen, wat kan leiden tot negatieve gevoelens zoals woede, wrok of angst.

Wat is extrinsieke motivatie?

Extrinsieke motivatie treedt op wanneer er een soort externe beloning is voor het voltooien van de taak. Een werknemer kan bijvoorbeeld harder werken voor een promotie of een bonus.

Extrinsieke motivatoren worden meestal gevonden in extrinsieke beloningen. Dit zijn beloningen die afkomstig zijn van externe factoren, zoals geld en prijzen.

Dit type motivatie wordt ook vaak externe motivatie genoemd. Extrinsieke motivatoren kunnen voor een korte periode werken, maar ze kunnen ook leiden tot een afname van de intrinsieke motivatie.

Een werknemer kan een boost in motivatie ervaren wanneer ze voor het eerst een bonus of promotie ontvangen, maar ze kunnen snel interesse verliezen naarmate de beloning voortduurt.

Het probleem met extrinsieke motivatie is dat het meestal tijdelijk is en kan leiden tot verminderde zelfbeschikking en intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie is het tegenovergestelde van extrinsieke motivatie; het treedt op wanneer er geen externe beloning is voor het voltooien van de taak. Een werknemer kan bijvoorbeeld harder werken omdat hij een beter persoon wil zijn en trots is op zijn werk.

Zoals je kunt zien, zijn intrinsieke motivaties beloningen die van binnenuit de persoon komen en geen enkele vorm van externe prikkels vereisen.

Het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivaties

Intrinsieke motivatie is de daad van iets willen doen omdat het inherente waarde voor je heeft. Je wilt het doen omdat het een persoonlijk belang is. Extrinsieke motivatie is de daad van iets willen doen omdat het een externe waarde voor je heeft. Je wilt het doen omdat het zal leiden tot een beloning.

Je wilt iets doen omdat je het gevoel hebt dat het een positieve invloed op je leven zal hebben. Je wilt het doen omdat het je een beter gevoel geeft, je helpt groeien of iets nieuws leert.

In veel gevallen is intrinsieke motivatie sterker dan extrinsieke motivatie. Het is ook waarschijnlijker dat het langdurig is en een hoger niveau van zelfbeschikking heeft. Dit betekent dat de persoon een groter gevoel van controle over het gedrag heeft en onafhankelijker kan zijn.

Als je wilt dat mensen zich bezighouden met een gedrag, probeer dan intrinsieke motivatoren te gebruiken in plaats van extrinsieke!

Waarom zou je intrinsieke motivatie verkiezen boven extrinsieke motivatie bij het kiezen van een motivatiestrategie?

Intrinsieke motivatie is intern gedreven. Het is de motivatie om iets te doen omdat het persoonlijk belangrijk, interessant of bevredigend is. Het is het soort motivatie dat van binnenuit een persoon komt.

Extrinsieke motivatie daarentegen is extern gedreven. Het komt uit de omgeving of andere mensen. Het is de motivatie om iets te doen omdat je er iets anders voor terug kunt krijgen, zoals geld of lof.

Er zijn aanwijzingen dat intrinsieke motivatoren effectiever zijn dan extrinsieke motivatoren voor het verhogen van prestaties en prestaties over een langere periode.

Intrinsieke motivatie is zelfbepaald. Dit betekent dat de persoon die de motivatie heeft ervoor kiest om iets te doen op basis van zijn eigen doelen en waarden. Intrinsieke motivatie kan in de loop van de tijd worden volgehouden omdat het van het individu komt en niet van de omgeving. Extrinsieke motivatie hangt af van externe eisen en kan behoorlijk wispelturig zijn omdat het afhankelijk is van andere mensen om aan die eisen te voldoen.

Extrinsieke motivaties kunnen op korte termijn goed werken, maar na verloop van tijd zullen ze minder snel werken, evenals intrinsieke motivaties.

Extrinsieke motivaties nemen vaak de aandacht weg van andere taken die persoonlijk meer vervullend kunnen zijn voor de persoon, zoals hobby’s

Conclusie

Het laatste punt om in gedachten te houden is dat extrinsieke motivaties op dit moment zeer bevredigend kunnen zijn, maar ze zijn alleen effectief op de korte termijn. De sleutel tot duurzame motivatie is nog steeds het aanboren van de intrinsieke motivaties van medewerkers en klanten.

Don’t know exactly what you want or need?
Take a free and quick need assessment.